Om oss

copy-Logo-MHSA1.png

Myken Handel Sa er et samvirkeforetak som er eiet av medlemmene for å ha en butikk på Myken til nytte og glede for lokalsamfunnet. Dette bidrar sterkt til å beholde og øke bosetting og å kunne skape ny virksomhet.

Det er ca 150 andelseiere og støttemedlemmer som tilsammen har bidratt med ca 350.000 kr i egenkapital.

Alle eier butikken og hjelper til med å sørge for at det går rundt.