Bli andelseier

Hei, du som har et bankende hjerte for Myken og som kan tenke deg å støtte butikken økonomisk!
Samvirkelaget vårt har fra før over 150 andelseiere, men det er plass for flere!


Dette har vi gjort

  • Vi har gjennomført de to første fasene av det planlagte utbedringsarbeidet i butikken vår. Dette omfattet drenering av kjeller, forsterket bæring, bytte av vannskadet gulv, samt nytt kjøkken og toalett. Det er blitt veldig bra!
  • I 2023 har vi også bygd en leilighet for butikkdriver i den del av butikken som vender ut mot havna. Vi er glade for å kunne tilby stabile og gode boforhold for butikkdriver i årene framover. Leiligheten er finansiert gjennom låneopptak. Lånekostnadene må dekkes inn fra husleie og overskudd fra driften.

Hvorfor trenger vi penger?

  • Nå skal vi i gang med fase 3, med utskifting av det elektriske anlegget. Det elektriskeanlegget er i hovedsak fra byggets opprinnelse, og følger ikke dagens standard. Varmeovner og lys er utdaterte og bruker for mye energi. Dagens drift krever også et nytt anlegg fordi det blant annet er installert flere kjøle- og frysedisker. Vi tenker også å etterisolere loftet for åredusere energitapet.

Vil du bli ny andelseier?
Vi ønsker å rekruttere nye andelseiere. En andel på minst 3000 kroner, gir en stemme på årsmøtet. Ingen andelseiere har mer enn en stemme.

Vil du heller støtte butikken med en gave?
Hvis du ikke vil være andelseier, men ønsker å støtte butikken økonomisk, så mottas små og store gaver med takk.

Betaling
Betal til konto 1506.70.14623 eller vipps til #554250.
Ny andelseier merker betalingen med navn, adresse, fødselsdato, e-post og mobil.
Gaver merkes «gave».

Ønsker du flere opplysninger kontakt: Hårek M Hansen ha-mhans@online.no eller 95135652.
På forhånd tusen takk!